top of page

Privacyverklaring

 

Op deze pagina kunt u zien welke gegevens er worden vastgelegd. Deze gegevens zijn nodig voor de bedrijfsvoering.

Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk en als de gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

Met partijen die voor Iza Fotografie (sub)diensten uitvoeren is er een verwerkersovereenkomst afgesloten. Heeft u vragen, dan kunt u Iza Fotografie bereiken via e-mail (info@izafotografie.nl of via het telefoonnummer: 074 2435 987). Postadres Landmansweg 117-9, Hengelo.

 

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Als u Iza Fotografie inhuurt, worden er gegevens vastgelegd.

Vaak worden deze gegevens zelf door u verstrekt via mail-, inschrijf- of contactformulier. Hierbij valt te denken aan:

  • Voor- en achternaam

  • Adres- en factuurgegevens

  • Telefoonnummer

  • Mailadres, website en/of sociaal media profielen

  • Overige (persoons) gegevens die u zelf verstrekt

 

2. Waarom worden er gegevens vastgelegd? 

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

  • Interne bedrijfsvoering

  • Communicatie met klanten en leveranciers

  • Producten digitaal te kunnen aanleveren

 

3. Hoe lang bewaart Iza Fotografie gegevens?

Gegevens uit boekhouding worden conform wetgeving bewaard. Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

4. Delen van gegevens met derden:

De persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht en deze zullen alleen verstrekt worden aan derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Cookies

De website maakt gebruikt van cookies.

6. Minderjarigen

Wij slaan niet bewust data op van kinderen (bezoekers of gebruikers onder de leeftijd van 13 jaar oud). Mocht u toch geloven dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verschaft, willen we u vragen direct contact met ons op te nemen. We doen ons best om de data zo snel mogelijk te verwijderen als dat van toepassing is.

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u contact opnemen met Iza Fotografie


 

7. Hoe Iza Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Bescherming van uw gegevens neemt Iza Fotografie serieus. Door gebruik te maken van https-verbinding voor de website en andere onlinediensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Iza Fotografie.

bottom of page